Kousky 2002 - kolik máš letos vypito? Kousky 2002 - kolik máš letos vypito?

   Shromažďujeme informace o vypitých pivech jednotlivců i klubů za každý měsíc i celý rok. Zařaďte se do pořadí a porovnejte s ostatními.

TABULKA KOUSKŮ

Kousky 2002 - kolik máš letos vypito?
   Na našich stránkách se objevuje nová statistika! Měla by být jakýmsi doplňkem ankety Kilometry 2002 na stránkách KPO. Cyklistický trénink totiž není jen o objemu, ale také o intenzitě, pravidelnosti a dalších aspektech. A nám jde právě o to, aby se každý mohl i v těchto dalších aspektech porovnat se soupeři a posléze nalézt novou motivaci. Proto žádáme zájemce, aby zasílali na konci každého měsíce údaje o vypitých pivech. Ty budou posléze vyhodnoceny a s obsáhlým hodnotícím komentářem zveřejněny na našich stránkách v této rubrice.

Hlášení kousků
Hlášení za červen nebo červenec 2002 posílejte do 10.8.2002 (v poznámce uveďte měsíc)

Jméno:
Klub:
E-mail:

V červnu, nebo červenci vypito:
Za rok 2002 vypito:

Poznámka:Home

leden, únor, březen, duben, květen 2002

  Jméno Klub  I.   II.   III.   IV.   V.   Celkem 
1 Pavlk vehla H-H Smchov 40 38 66 59 74 71 75 77 63 48 5 37 653
2 Jirka Sehnal Humusoft 63 91 71 70 55 103 105 93 84 79 62 62 938
3 Kadlik Kuchler H-H Smchov 30 38 22 21 25 50 35 20 54 60 42 35 432
4 Jirka Sladk KPO 6 16 9 11 19 8 9 11 8 7 6 11 121
5 Zbya Munzar H-H Smchov 8 20 29 14 10 35 28 52 25 45 42 31 339
6 Honza Matj TJ Havlkv Brod - hzen     140 100                 240
7 Honza Dank Humusoft       65                 65
8 Pea Pohoal HIC Markus 43 63 75 54                 235
9 Hynek Matjec Jehlanka 6 12   30       5       10 63
10 Radim K SH.CVUT 25 20 36                   81
11 Ma Malek KPO 20 34 16                   70
12 Pavel Barto KPO 6 6 7                   19
13 Oliver Pelich NOTOI 167 166                     333
14 Jirka Zejda CKKV Praha 102 115                     217
15 Vla Konpka CKKV Praha 162 72                     234
16 Venca Hork H-H Smchov 74 44                     118
17 Milo Munzar KPO 63 40                     103
18 Jirka Jokl H-H Smchov 39 39                     78
19 Pavel Alexandrovi KPO 7 24                     31
20 Pea Barto KPO 6 16                     22
21 Pean Svoboda CKKV Praha 147                       147
22 Martin Vesel HCK Praha 130                       130
23 Eda Pinkava ZPM Sport 50                       50
24 Jarda Col   23                       23
25 Adlka Vejvodov Srub 2                       2
26 Radek Prochzka KPO 0                       0
27 Duan Pbrsk KPO 0                       0

FORMULÁŘ

KOUSKY 2002: KVĚTEN - UZAVŘENO, SEČTENO

    Jistě jste již měli strach, že jsme po slibu cen pro nejlepší naši anketu zrušili. To si ovšem na našem kvalitním webu nemůžeme dovolit ani v případě, že by se počet účastníků dostal do záporných čísel. Za malé dvouměsíční zpoždění se velice omlouváme a slavnostně oznamujeme vítězství Pavla Švehly v květnových Kouskách.

Za vítězným smíchovským Pavlem Švehlou, jenž u nás má pivko, se umístil Jirka Sehnal z Humusoftu a Jirka Sladký z KPO. Jelikož další dva účastníci jezdí také za H-H Smíchov, nepotřebuje soutěž týmů již dalšího komentáře. Redakce se musí na tomto místě pochválit, neboť se nám přesně po šesti měsících podařilo dosáhnout stručného a přehledného zpracování výsledků.PRAVIDLA

      Přestože je duch ankety Kousky 2002 celkem zřejmý, rozhodli jsme se sepsat pravidla, která vám pomohou řešit obtížnější situace. Ke každému pravidlu je pro lepší pochopení přiřazena vzorová situace a její vzorové řešení.

1.Definice kousku.
Za kousek je počítána jakákoli kalibrovaná nádoba o objemu 0,5 naplněná deseti či dvanáctistupňovým pivem. V případě lahvového piva není kalibrování nezbyné.
Příklad: Vaše žena si v restauraci dá na rozjetí malé pivo, načež zmoudří a pije již jen půllitry.
Řešení: Malé pivo ze začátku večera nemůže být považováno za kousek.

2.Zvracení
Kousek je vypit v případě, že jsou polknuty minimálně 3/4 obsahu půllitru. Je irelevantní, zda organismus stačí obsah přijmout.
Příklad: Trpíte žaludečními obtížemi. Po tzv. vyexování piva se okamžitě odeberete na toaletu, kde obsah vyzvracíte.
Řešení: Pivo bylo vypito - kousek platí.

3.Ostatní alkoholické nápoje
Kouskem může být pouze pivo. Ostatní alkoholické nápoje nejsou do ankety zahrnuty - přepočítávání podle objemu alkoholu se nepřipouští. Nečiní se také rozdílu mezi desítkou a dvanáctkou.
Příklad: Celý večer tzv. panákujete v hospodě, zatímco přítel pouze ucucává jedno pivo. Při odchodu tvrdí, že je větší borec.
Řešení: Z pohledu Kousků 2002 má pravdu.

4.Asi vypité kousky
Pokud není jistota o počtu vypitých piv (např. nemáte- li u sebe účet, či kamaráda abstinenta), počítá se nejnižší diskutované množství.
Přiklad: Po probuzení vedle neznámé slečny jí tvrdíte, že jste jich včera měl nejmíň 20. Ona tvrdí, že jich za vás platila maximálně 15.
Řešení: Nejnižší diskutované, tedy započítávané, množství je 15 kousků.

5.Opožděné hlášení
Kousky odeslané po uzavírce budou zařazeny do tabulky v příštím měsíci.
Přiklad: Od 1. do 10. března nedosáhnete střízlivého stavu a hlášení pošlete až po vystřízlivění v polovině měsíce.
Řešení: Vaše kousky bodou započítány do celkového pořadí po březnové uzávěrce

Pokračování příště…

Případné dotazy ohledně pravidel zasílejte na adresu sportovně-technické komise: Karel Kuchler

Home